ge zijt vijf jaar oud als ze u vragen wat ge wilt worden later, ‘dromenvanger’ blijkt geen goed antwoord te zijn.

ge zijt veertien en drieëntwintig en vijfendertig en éénenveertig en zesenvijftig en achtenzestig en zevenenzeventig jaar oud als ze zeggen dat ge u dromen achter na moet gaan.

Advertisements